VIBRATIONSTRUMBLING

Trumling har utförts i flera hundra år för att göra metalldetaljer gradfria, det vill säga rensas från vassa kanter, ojämnheter eller så kallat gjutskägg. Trumling används också för att rengöra och polera metalldetaljer till olika ytfinish. Vibrationstrumling sker maskinellt i en trumlingsmaskin som är sammankopplad med en majstork i ett slutet system. Likt en tvättmaskin vibrerar/roterar detaljerna långsamt runt tillsammans med plastchips eller keramiska stenar och vätska för att på så sätt nöta bort vassa kanter. Olika vätskor (compounds) används för avfettning, rengöring, rostskydd, slipning eller polering. Slutligen hamnar detaljerna i en ny trumma med uppvärmd majsflis, där de får rotera tills detaljerna torkat och kommer ut rena, fina och lena att ta i.