Trumling

Trumling

Trumling (även kallad vibrationstrumling) är en metod där metalldelar och medel läggs in en typ av metalltunna som sedan vibrerar vilket gör att medlet slipar och polerar detaljerna så att rester försvinner. Trumling är en metod som används för mindre legoproducerade metalldetaljer. Fördelen med trumling framför blästring är att den kommer åt i mindre detaljers komplexa geometrier.