Kulbombning

Kulbombning

Kulbombning är en metod som syftar till att jämna ut tryckspänningar i ytan som gör att stålet får bättre utmattningsegenskaper. Kulbombning är en ofta den blästringsteknik som används före andra typer av efterbehandling.