Glasblästring

Glasblästring

Vid glasblästring används små glaspärlor för att skapa en matt yta i materialet. Den glasblästrade ytan blir mycket slät och enkel att rengöra. Glasblästring är mer en metod för polering och rengöring än avgradning vilket innebär att den används i ett senare skede av efterbehandlingsprocessen.