CENTRIFUGALTRUMLING

Centrifugaltrumling fungerar i princip på samma sätt som vibrationstrumlingen men är en snabbare teknik för mindre detaljer. Skillnaden är att detaljerna slungas runt i mycket högre hastigheter, likt en centrifug, vilket gör processen kortare. Eftersom tekniken främst lämpar sig för mindre detaljer är maskinen också mindre.